TimeTax

Skatterådgivning på et højt niveau til Revisorer og virksomheder

TimeTax yder uvildig rådgivning inden for områderne skat, moms, afgifter, økonomi, regnskab og revision. Ydelserne omfatter desuden også assistance, når det drejer sig om skattesager, moms- og afgiftssager, generationsskifte eller omstruktureringer samt til og fraflytning.


Som økonomisk rådgiver er TimeTax' aktiviteter reguleret af lovgivning, økonomiske regler, sædvaner og andre normer.

 

 

Uvildig og professionel skatterådgivning

TimeTax' kunder er revisorer, bogholdere, advokater, virksomheder og pengeinstitutter samt andre rådgivere og private. Vi er 100% uafhængige af andre interesser end kundens og er derfor i stand til at tilbyde fuldstændig uvildig og valid skatterådgivning, hvor kundens behov er i fokus.

TimeTax arbejder også med skat på tværs af landegrænser og efter internationale standarder. Vi har nemlig adgang til et stort netværk af rådgivere over hele verden, som medlem af det internationale samarbejde IECnet. Det betyder, at ethvert spørgsmål om internationale revisions og skatteforhold kan løses, evt. med hjælp fra vores kollegaer i IECnet.

IECnet arbejder efter en række etiske standarder, og alle medlemmer kontrolleres løbende, således at kunderne i de forskellige lande er sikret professionel og kompetent rådgivning. Samarbejdet med IECnet betyder også, at vi har rig mulighed for at hjælpe med flere former for kontakter, også dem, der måtte ligge ud over vores traditionelle ydelser.

 

 

Effektiv og kompetent skatterådgivning

TimeTax er et dynamisk team bestående af kompetente skatte- og momsrådgivere – dertil kommer et antal professionelle skatte- og momsspecialister, som ved hvad det drejer sig om, når det gælder om at få overblik over et kompliceret emne som skat og moms.

For os handler det ikke bare om procenter og cirkulærer - vi ved, hvad det vil sige, at drive virksomhed. Vi har den nødvendige indsigt og erfaring til at kunne rådgive vores kunder om alle de forhold, der gør sig gældende inden for skat og moms.

 

 

Professionel svar og rådgivning om regnskab og revision

Vi har samarbejde med ReviSupport ApS v/ Statsautriseret revisor Per Kristensen.
ReviSupport hjælper revisorer med svar på spørgsmål om regnskab og revision.

 

 

Priser

TimeTax afregner sine rådgivningsydelser enten ved et honorar eller ved anvendelse af en klippekortsordning. For alle opgaver gælder det naturligvis, at prisen aftales forud for opgavens begyndelse.

 

 

Klippekortsordning

TimeTax’ klippekortsordning fungerer som et klippekort til reduceret pris med 10 timers assistance. Ordningen kan med fordel bruges af kunder med mange spørgsmål og opgaver i årets løb.

Klippekortet anvendes til telefoniske og/eller mailforespørgsler, samt udarbejdelse af notater og redegørelser vedrørende skatte- og momsmæssige forhold mv.

Ved mødedeltagelse beregnes et tillæg for kørsel og eventuel broafgift. Ved større sags komplekser, herunder sager for ankenævn og Landsskatteretten, aftales honoraret separat.

Vi fremsender månedligt en kontoudskrift med en oversigt over anvendte klip og restsaldo.

Prisen for klippekortet er 14.750 kr.