Ulovlige aktionærlån

21.08.2014

Det har i mange år været ulovligt at låne penge i sit selskab. Fremover vil aktionærer og anpartshavere med bestemmende indflydelse blive beskattet ved udbetaling af lånet. Personer, der ejer mere end 50% af et selskab, vil normalt høre under denne definition. Man kan dog også have bestemmende indflydelse på andre måder – fx gennem aftaler i vedtægter eller ejeraftaler.

Beskatningen foretages som løn eller udbytte. Som ansat kan man selv vælge. Er man ikke ansat, betragtes det som udbytte og særlige regler om udbytte skal overholdes.

Selv om beløbet bliver beskattet, så skal man selskabsretligt, alligevel betale pengene tilbage til selskabet.

Selskabet har fradragsret for lønnen, men ikke udbyttet. Selskabet skal ikke indtægtsføre indbetalingen.

Selvom aktionærlån beskattes, så skal revisor stadig anføre ”ulovligheden” i selskabets regnskabserklæring.

Ønsker man at undgå ulovlige aktionær- og anpartslån samt efterfølgende beskatning, bør man i gode tider indbetale penge til virksomheden og dermed sikre sig et tilgodehavende. Skulle man hæve på firmakortet eller optage lån i virksomheden modregnes ’’lånet’’ i det eksisterende tilgodehavende.

Ønsker du at vide mere om dette, er du velkommen til at kontakte direktør Thorbjørn Helmo Madsen fra TimeGruppens skatterådgivningsvirksomhed, TimeTax, på telefon 7023 2222.