Tirsdag d. 14. november 2017 lå forskudsopgørelsen klar for 2018

Forskudsopgørelsen for 2018 er baseret på de oplysninger, som SKAT har om dig i deres systemer. For de fleste vil tallene være hentet fra årsopgørelsen for 2016, men således at din indkomst (løn, pension mv.) er forhøjet med en fast procent. Dine fradrag og dine renteindtægter og renteudgifter er derimod ikke reguleret. Hvis du på et tidspunkt har foretaget ændringer i din forskudsopgørelse for 2017 vil det derimod være beløbene derfra, som danner grundlag for din forskudsopgørelse for 2018. I så fald er din indkomst reguleret med en lidt mindre procentsats.

 

Undgå at betale restskat for 2018

SKAT ser gerne, at alle tjekker om tallene på deres forskudsopgørelse er rigtige, således at skatten kommer til at stemme, og der ikke opstår store restskatter. Hvis du vil undgå at betale restskat for 2018, skal dine oplysninger være indberettet korrekt. Du skal især være opmærksom på at rette din forskudsopgørelse, hvis din løn har ændret sig væsentligt, hvis du har købt eller solgt fast ejendom eller omlagt dit boliglån, så din ejendomsskat og renteudgifter m.v. har ændret sig.

De, der fik restskat for 2015, og som lod den indregne i deres forskudsskat for i år, vil kunne se frem til et lavere skattetræk i 2018, fordi regningen snart er betalt. Omvendt vil de, der fik restskat for 2016, og som ikke har betalt denne, nu blive mindet om regningen, fordi restskatten indregnes i deres forskudsskat for 2018.

Topskattegrænsen hæves med 19.300 kr. til næste år

I 2018 er det kun personer med en gennemsnitlig månedsløn på over 45.190 kr. før bruttoskat (arbejdsmarkedsbidrag), der skal betale topskat, fordi topskattegrænsen hæves fra 479.600 til 498.900 kr. Stigningen skyldes indfasningen af løftet i topskattegrænsen, som blev aftalt ved den i 2012 vedtagne skattereform. Løftet giver isoleret set en skattelettelse på knapt 2.900 kr. til dem, der ligger over grænsen.

De fleste andre beløbsgrænser på skatteområdet, der reguleres efter den almindelige lønudvikling, stiger med 2,2 % i 2018. Det maksimale beskæftigelsesfradrag stiger dog med 3.300 kr. til 33.300 kr. – Det er også en konsekvens af 2012-reformen.

Rejsegodtgørelse og afgiftsfrie gaver

Lønmodtagere, der rejser meget, kan se frem til et lille løft af satserne for skattefrie godtgørelser. Kostsatsen stiger til 498 kr. pr. døgn, mens logisatsten stiger til 214 kr. pr. døgn. Den særlige 25 %-godtgørelse til dem, der får dækket deres kostudgifter efter regning, kommer i 2018 til at lyde på 124,50 kr. pr. hele døgn. For rejsende lønmodtagere, der ikke modtager skattefrie godtgørelser, men som i stedet foretager fradrag for rejseudgifter på årsopgørelsen, stiger det maksimale fradrag i 2018 med 600 kr. til 27.400 kr.

De gavmilde kan desuden se frem til, at grænsen for det maksimale fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner hæves med 300 kr. til 15.900 kr., mens grænsen for afgiftsfrie gaver til børn og børnebørn m.fl. hæves med 1.400 kr. til 64.300 kr. og med 500 kr. til 22.500 kr. for gaver til svigerbørn.