Skattefri virksomhedsomdannelse pr. 1. januar 2017

 

Indkomståret 2016 er slut, og det er nu igen tid til at gøre sig overvejelser om, hvorvidt der er behov for at trimme virksomheden, herunder om der er grundlag for at omdanne sin personlige virksomhed til et selskab. I den forbindelse skal man overveje, om det skal være en skattepligtig omdannelse eller en skattefri virksomhedsomdannelse.  

Skattepligtig omdannelse

 

Det kan være en overvejelse værd at gennemføre en skattepligtig omdannelse, hvis avancerne på virksomhedens driftsmidler, inventar og goodwill udløser en ubetydelig skat. Ved en skattepligtig omdannelse bestemmer virksomhedsejeren selv, hvilke aktiver og passiver, der skal indgå i omdannelse, f.eks. hvis virksomheden har store indeståender på bankkonti, ligesom man har mulighed for selv at vælge et første regnskabsår, der løber op til 18 måneder.  

Skattefri virksomhedsomdannelse

 

Skattefri virksomhedsomdannelse betyder at man udskyder beskatningen af avancer på virksomhedens aktiver og goodwill, opsparet overskud m.v., men der er samtidig knyttet en del betingelser for at kunne anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. De væsentlige betingelser er: 

  • Der må ikke være en negativ anskaffelsessum for anparterne
  • Hvis virksomhedsordningen benyttes skal en negativ indskudskonto indfries inden stiftelsen
  • Den virksomhed man ønsker at omdanne skal tilhøre indehaveren, det vil sige, at der ikke kan ske omdannelse af en virksomhed, der solgt inden omdannelsen men efter 1. januar 2017.

 

Der er særlige regler, hvis omdannelsen omfatter et interessentskab eller en virksomhed er ejet/drevet af ægtefæller.

 

VIGTIGT:

 

Det er vores erfaring, at der stadig sker rigtig mange fejl, når man anvender reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Konsekvensen er i mange tilfælde, at omdannelsen i stedet for at være skattefri ændres til en skattepligtig omdannelse, med væsentligt forøget skattebetaling til følge.

 

Mange kunder vil forsøge at ”tørre” fejlene af på revisor eller rådgiver.

 

Det er vores anbefaling, at revisor konsulterer skatterådgiver eller anden ekspert for at sikre sig, at omdannelsen opfylder alle de skattemæssige betingelser inden revisor og kunden stifter selskabet. Når selskabet først er stiftet er der ingen let vej tilbage!  

 

TimeTax er altid klar til at rådgive om/gennemgå en omdannelse inden den sættes i værk, så de mest graverende fejl undgås.