Skattefri virksomhedsdannelse kan være "farlig"!

05.03.2016

 

På årets kursus i aktuel skat fortalte vi, at der er fejl i 50 % af de skattefri virksomhedsomdannelser.

For nogle dage siden modtog vi en opgave fra en kollega, hvor SKAT havde skrevet og forespurgt til omdannelsen. Kunden var overtaget fra en af de halvstore, velrenommerede kollegaer, som havde været oppe og ”træde i spinatbedet”. Omdannelsen kan meget vel blive skattepligtig på grund af et lille fejltrin.

For 2 uger siden havde TimeTax møde med lederen af den afdeling, der gennemgår og godkender omdannelserne.  Han fortalte igen, at der er masser af fejl.
Han skulle efter vores møde tilbage og behandle en sag, hvor revisor havde overset en enkelt ting, som bevirkede at to interessenter ville blive beskattet med kr.4,5 mio. hver!

I en anden – meget stor sag – fra et af de store revisionshuse, drejede det sig om overdragelse af en ejendomsportefølje på ca. 7 – 8 mia. Man havde overset behandlingen af to små ejendomme på kr. 250.000 hver. Hvis revisionsfirmaet ikke havde spurgt inden omdannelsen, var denne omdannelse blevet skattepligtig!

Hvad vil vi med dette? Pas nu på disse omdannelser. Vi vil igen opfordre til, at I lader os eller en kollega  løbe omdannelserne igennem, så fejl opdages i tide. Alternativt lader I os udføre omdannelsen i jeres navn – det gør vi for mange. De fleste af vore revisorer mener, at de tjener penge på dette, da de få timer vi anvender,  er billigere end de – ofte – mange timer, som de selv skal bruge i en travl tid.

Hvis der begås fejl, vil forsikringen ikke dække ret meget, da kunden ikke lider tab, men har en skattebetaling, der er tidsforskudt! Prøv at forklar kunden dette. Ofte er det jo store beløb, som forfalder nu og her og ikke om mange år, når anparterne/aktierne afhændes. Kunden kan måske få lidt rentegodtgørelse på tidsforskydningen.