SKATs kontrol af køreskoler

18.03.2016

Vi er gennem den seneste tid blevet kontaktet af flere køreskolevirksomheder, der har haft besøg af SKAT i forbindelse med SKATs projekt: ”køreskolevirksomheder”.

I de sager vi hidtil er blevet bedt om at assistere i, er vi desværre kommet lidt sent på banen, idet det først er sket i forbindelse med, at SKAT har truffet en endelig afgørelse. Vores assistance er derfor knyttet til at påklage sagen til Skatteankestyrelsen, hvor det kan være svært at få medhold, idet sagerne ofte er knyttet til et skøn over privat kørsel i skolebilerne.

Sagerne indeholder for det meste spørgsmålet om, hvorvidt køreskolebilerne er med i virksomheden og virksomhedsordningen med den konsekvens, at der skal ske beskatning af bil til rådighed. Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis kørelæren har flere biler.

Disse sager vil derfor indeholde spørgsmål, om bilerne skal tages ud af virksomheden og til hvilke værdier og fordelingen mellem privat og erhvervsmæssig kørsel.
Hele problematikken har betydning for kørelærens hævninger i virksomheden og dermed et evt. opsparet overskud.
I andre sager er spørgsmålet ”kun” fordelingen mellem privat og erhvervsmæssig kørsel i skolebilerne.
I stort set alle sager er der ikke ført kilometerregnskaber, men fordelingen mellem privat og erhverv er sket efter et skøn.

Dette skøn er der stor uenighed om i de fleste af sagerne.

Vi er bekendt med, at der sker en meget forskellig behandling af sagerne afhængigt af den enkelte sagsbehandler, hvilket SKATs enhedsorganisation burde forhindre. Forskellen er omkring korrektionerne, idet nogle sagsbehandlere accepterer kørselsfordelingen i de undersøgte indkomstår, men pålægger kørelæren fremover at føre kørebog for at dokumentere fordelingen af kørslen mellem erhverv og privat. Andre sagsbehandlere holder hårdnakket på, at en manglende kørebog skal have konsekvenser for de indkomstår, der er under behandling. Her mangler vi en ensartet behandling af sagerne.

Det er vores holdning, at den mest korrekte måde at behandle sagerne på er, at SKAT pålægger kørelæren fremover at føre kørselsregnskab for de enkelte køreskolebiler, således at der ikke er tvivl om den private kørsel. (Det gælder jo kun i de tilfælde, hvor bilerne tages ud af virksomhedsordningen. I tilfælde hvor bilen er i ordningen, er fordelingen ikke relevant).

Da der er tale om skønssager, vil vi for det meste anbefale, at sagen skal behandles af et skatteankenævn, idet Skatteankenævnene består af flere lægfolk, der også har en praktisk tilgang til skønnet, hvorimod Landsskatteretten uhyre sjældent har mod på eller har lyst til at ændre det skøn skattemyndighederne har foretaget.