Rengøring uden sort arbejde

21.08.2014

Når du køber rengøringsydelser til din virksomhed, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. Hvis du køber ydelser på så fordelagtige vilkår, at du indser, at leverandøren ikke vil opfylde sin pligt til at angive og afregne skat, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel.

Du kan opnå en god sikkerhed mod sort arbejde, hvis du stiller nogle krav til den virksomhed, du handler med og jævnligt kontrollerer, at kravene bliver overholdt, så er du rigtig godt på vej.

Nogle gode fokuspunkter

Sort arbejde forekommer oftest, når rengøringsarbejdet ikke udføres af rengøringsfirmaets egne ansatte, men af underleverandører og deres ansatte.

Vær opmærksom på underleverandøren – hvilke krav stiller du til rengøringsfirmaets brug af underleverandører?

Får du, hvad du betaler for? Hvis du betaler for ’’hvidt’’ arbejde, men får leveret ’’sort’’ arbejde, får du ikke, hvad du betaler for.

Stil krav til dit rengøringsfirma. På SKATS hjemmeside www.skat.dk/rengøring er listet nogle punkter, du bør overveje at indføre i kontrakten med dit rengøringsfirma.

’’Konceptet, som vi har udarbejdet i forbindelse med udlicitering af rengøring, kan bruges som inspiration, når man indgår og udarbejder kontrakter inden for andre områder også.’’ udtaler Hanne Nielsen, afdelingsleder fra SKAT.