Parkeringsudgifter i 2017

17.11.2016

I forbindelse med Skatterådets fastsættelse af satser for befordringsfradrag og befordringsgodtgørelse er det besluttet, at parkeringsudgifter fra 1. januar 2017 ikke anses for en del af befordringsgodtgørelsen.

Det betyder, at det fra 1. januar 2017 er fastsat i beregningen af kørselsgodtgørelse, at satsen IKKE indeholder udgifter til parkering. Arbejdsgiveren kan derfor refundere den ansattes udgifter til parkering i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel.

Ændringen i beregningen af befordringsgodtgørelsessatsen betyder samtidig, at selvstændige erhvervsdrivende fra 1. januar 2017 ikke længere overtræder reglerne, når de samtidig med fradrag for erhvervsmæssig kørsel efter satserne fratrækker faktiske udgifter til parkering.