Nyt selvangivelsesfelt: rubrik 122/felt 023

Rubrikken omfatter

  • Værdien af årets samlede sikkerhedsstillelse af aktiver i virksomhedsordningen for gæld, der ikke er i virksomhedsordningen
  • Værdien af sikkerhedsstillelsen beregnes, som det laveste beløb af gældens kursværdi eller aktivernes handelsværdi på det tidspunkt i 2016, hvor sikkerheden stilles
  • Hvis virksomhedsordningen er valgt for 2016, og ikke anvendes for 2015, omfatter rubrikken også sikkerhedsstillelser, der er foretaget før 2016. Værdien af disse sikkerhedsstillelser beregnes ved starten af indkomståret 2016
  • Hvis der er foretaget sikkerhedsstillelser før indkomståret 2016, og hvis virksomhedsordningen vælges inden 1. juli 2016, sker opgørelsen af beløbet dog på det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillelsen blev gennemført

 

Ribrikken omfatter ikke

  • Situationer hvor både gæld og aktiver er medtaget i virksomhedsordningen
  • Situationer, hvor både gæld og aktiver er uden for virksomhedsordningen.
  • Situationer, hvor virksomhedens gæld har sikkerhed i aktiver uden for virksomhedsordningen.
  • Sikkerhedsstillelser, der er foretaget før 2016, med mindre virksomhedsordningen ikke blev anvendt for 2015.
  • Sikkerhedsstillelser, som ikke anses for overførsler - Fx sikkerhedsstillelser, der er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition

 

Beløbet anses for overført til den selvstændige, men beløbet skal ikke medtages i virksomhedens indkomst.