Minimumsløn når der skal udbetales skattefri kørselsgodtgørelse

Det er en betingelse for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, at modtageren er ansat i og modtager løn fra den virksomhed, der udbetaler godtgørelsen – bortset fra godtgørelse til frivillige i foreninger m.m.

 

Der har været talrige sager, hvor skattemyndighederne har fået medhold i, at f.eks. en hovedaktionær ikke kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse, hvis han ikke får løn for sit arbejde.

 

I mange år har opfattelsen været, at selv en meget beskeden løn, f.eks. 100 kr. om måneden var tilstrækkelig for at kunne modtage skattefrie godtgørelser. Denne opfattelse må nok revideres en del, idet Skatterådet i flere afgørelser konkret ser på om lønnen der udbetales er rimelig i forhold til det arbejde, der udføres. Der er et meget vidt spænd i hvad der er tilstrækkelig løn. Senest har Skatterådet afgjort, at en spiller der fik en aftalt løn på 3.000 kr. om måneden for træning og kampe godt kunne modtage skattefri kørselsgodtgørelse.

 

Skatterådet lagde særlig vægt på, at aflønningen svarende til den sædvanlige aflønning for det udførte arbejde.

 

Det svarer meget godt til Skatterådets afgørelse fra 2014, hvor Skatterådet fastslog, at der ikke kunne udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til litauiske håndværkere, der modtog en dagløn på 100 kr., idet det lå væsentlig under det danske aflønningsniveau. Daglønnen svarede til en dagløn i Litauen.

 

Det må derfor konkluderes, at Skatterådets holdning er, at hvis der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse, skal aflønningen nogenlunde ligge på niveau med den sædvanlige aflønning på det pågældende fagområde.

 

Hvis man har tilfælde, hvor der ønskes aftalt en løn væsentlig under niveauet og der ønskes udbetalt kørselsgodtgørelse vil vi stærkt anbefale, at få et bindende svar fra SKAT/Skatterådet.