Indskud på etablerings- og iværksætterkonto

07.03.2017

Husk at sidste frist for indbetaling på etablerings- og iværksætterkonto er den 15. maj 2017, hvis det skal have virkning for selvangivelsen og den skattepligtige indkomst for 2016. 

 

Fradraget 

Fradrag gives for indskud, der er foretaget i perioden 16. maj 2016 til og med den 15. maj 2017. 

Eks.: Den 20. juni 2016 indskydes kr. 50.000 og den 20. maj 2017 indskydes yderligere 50.000 kr. på den samme konto. I indkomståret 2017 kan der fratrækkes kr. 50.000, som er indbetalt i 2016. Hvis indskud 2 derimod indbetales den 1. maj 2017 kan der i den skattepligtige indkomst for 2016 fratrækkes 100.000. Indskudsfristen er ultimativ, hvilket betyder at det ikke er muligt at få flyttet fristen for indskud, f.eks. på grund af udsættelse med indsendelse af selvangivelsen. 

 

Hvor fratrækkes indskuddet? 

Indskud på iværksætterkonto kan fratrækkes i den personlige indkomst. Skatteværdi op til ca. 52 %. Indskud på etableringskonto kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssigt fradrag) Skatteværdi 30 %. 

 

Fradrag uden indskud 

I nogle tilfælde har den skattepligtige etableret sin virksomhed i perioden efter indkomstårets udløb og inden indskudsfristens udløb. I disse tilfælde kan der foretages fradrag, uden at der samtidig sker en indbetaling. Fradraget uden indskud kan dog kun ske, hvis betingelserne for at hæve indskud er opfyldt. 

 

Indskuddets størrelse 

Indskud skal mindst være 5.000 kr. og kan højest udgøre 60 % af lønindtægten, dog kan der altid indskydes 250.000 kr. Indskud på både iværksætter- og etableringskonto opgøres samlet, når det vurderes om grænserne er nået. 

 

Forskel mellem etableringskonto og iværksætterkonto 

Indskud på etableringskonto med eller uden indskud kan fratrækkes som ligningsmæssigt fradrag med en skattemæssig virkning på ca. 30 %. 

Indskud på iværksætterkonto med eller uden indskud kan fratrækkes i den personlige indkomst med en skattemæssig virkning på op til ca. 52 %. 

Når beløbene hæves af indskud eller der anvendes henlæggelser uden indskud er der en forskel på hvordan indskuddene skal fragå i de omkostninger og/eller anskaffelser den skattepligtige har afholdt. 

Når der anvendes etableringskontomidler skal udgifter og anskaffelser reduceres med 55 %, således at der kan fratrækkes 45 % af udgifter i virksomhedsindkomsten, ligesom anskaffelsessummer for driftsmidler m.v. reduceres med 55 %. Der kan således foretages skattemæssig afskrivning på 45 %. 

Ved iværksætterkonto sker der 100 % reduktion i omkostninger og anskaffelsessummer, idet indskuddet/henlæggelsen fratrækkes i den personlige indkomst. 

 

FINTE – særligt for nystartede virksomheder

For nystartede virksomheder og virksomheder med op til 5 år på bagen og som har anvendt alle gamle indskud kan man ved at benytte sig af reglerne om fradrag uden indskud få fremrykket sine fradrag for driftsudgifter og/eller køb af driftsmidler. 

 

Fremgangsmåde 

Den nystartede virksomhed har i 2017 efter udløbet af indkomståret 2016 og inden 15. maj 2017 afholdt driftsudgifter/købt driftsmidler. Hvis man i 2016 betaler topskat kan det muligvis skattemæssigt betale sig, at foretage et fradrag for iværksætterkonto uden indskud på selvangivelsen for 2016. Derved får man flyttet en driftsomkostning fra 2017 til fradrag i topskat i 2016. 

Det skal bemærkes, at hvis man også betaler topskat i 2017 er gevinsten begrænset til likviditetsvirkningen i form af at få en mindre skat i 2016. 

Revisor skal derfor altid regne lidt på om finten er nyttig for den enkelte nystartede kunde. 

 

FAKTABOKS 

Husk at sidste frist for indtastning af selvangivelsen for 2015 for lønmodtagere og andre med simple økonomiske og skattemæssige forhold er den 1. maj 2016.