Indskud på etablerings- og iværksætterkonto

18.03.2016


Husk at sidste frist for indbetaling på etablerings- og iværksætterkonto er den 15. maj 2016, hvis det skal have virkning for selvangivelsen og den skattepligtige indkomst for 2015.

Fradraget
Fradrag gives for indskud, der er foretaget i perioden 16. maj 2015 til og med den 15. maj 2016.
Eks.:
Den 20. juni 2015 indskydes kr. 50.000 og den 20. maj 2016, indskydes yderligere kr. 50.000 på den samme konto.
I indkomståret 2015 kan der fratrækkes kr. 50.000, som er indbetalt i 2015.
Hvis indskud 2 derimod indbetales den 1. maj 2016 kan der i den skattepligtige indkomst for 2015 fratrækkes kr. 100.000.
Indskudsfristen er ultimativ, hvilket betyder, at det ikke er muligt at få flyttet fristen for indskud, f.eks. på grund af udsættelse med indsendelse af selvangivelsen.

Hvor fratrækkes indskuddet
Indskud på iværksætterkonto kan fratrækkes i den personlige indkomst. Skatteværdi op til ca. 52 %.
Indskud på etableringskonto kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssigt fradrag).  Skatteværdi 30 %.

Fradrag uden indskud
I nogle tilfælde har den skattepligtige etableret sin virksomhed i perioden efter indkomstårets udløb og inden indskudsfristens udløb. I disse tilfælde kan der foretages fradrag, uden at der samtidig sker en indbetaling. Fradraget uden indskud kan dog kun ske, hvis betingelserne for at hæve indskud er opfyldt.

Indskuddets størrelse
Indskud skal mindst være kr. 5.000 og kan højest udgøre 60 % af lønindtægten, dog kan der altid indskydes kr. 250.000. Indskud på både iværksætter- og etableringskonto opgøres samlet, når det vurderes om grænserne er nået.

Forskel mellem etableringskonto og iværksætterkonto
Indskud på etableringskonto med eller uden indskud kan fratrækkes som ligningsmæssigt fradrag med en skattemæssig virkning på ca. 30 %.
Indskud på iværksætterkonto med eller uden indskud kan fratrækkes i den personlige indkomst med en skattemæssig virkning på op til ca. 52 %.
Når beløbene hæves af indskud, eller der anvendes henlæggelser uden indskud, er der en forskel på, hvordan indskuddene skal fragå i de omkostninger og/eller anskaffelser den skattepligtige har afholdt.
Når der anvendes etableringskontomidler, skal udgifter og anskaffelser reduceres med 55 %, således at der kan fratrækkes 45 % af udgifter i virksomhedsindkomsten, ligesom anskaffelsessummer for driftsmidler m.v. reduceres med 55 %. Der kan således foretages skattemæssig afskrivning på 45 %.
Ved iværksætterkonto sker der 100 % reduktion i omkostninger og anskaffelsessummer, idet indskuddet/henlæggelsen fratrækkes i den personlige indkomst.

FINTE – særligt for nystartede virksomheder
For nystartede virksomheder og virksomheder med op til 5 år på bagen, som har anvendt alle gamle indskud kan man ved at benytte sig af reglerne om fradrag uden indskud få fremrykket sine fradrag for driftsudgifter og/eller køb af driftsmidler.

Fremgangsmåde:
Den nystartede virksomhed har i 2016 efter udløbet af indkomståret 2015 og inden 15. maj 2016 afholdt driftsudgifter/købt driftsmidler. Hvis man i 2015 betaler topskat, kan det muligvis skattemæssigt betale sig at foretage et fradrag for iværksætter-konto uden indskud på selvangivelsen for 2015. Derved får man flyttet en driftsomkostning fra 2016 til fradrag i topskat i 2015.
Det skal bemærkes, at hvis man også betaler topskat i 2016, er gevinsten begrænset til den likviditetsvirkningen i form af at få en mindre skat i 2015.
Revisor skal derfor altid regne lidt på, om finten er nyttig for den enkelte nystartede kunde.