Indarbejd faste rutiner til kørselsregnskab

25.11.2014


 Det er de færreste, der kan huske uger, måneder, halve eller hele år tilbage i tiden og derudfra forsøge at udarbejde kørebogen.

»Registrering af kørsel fra A til B bør ske med det samme, når motoren slukkes,« understreger Thorbjørn Helmo Madsen, partner i TimeTax og tilføjer:

»Rent praktisk er det meget vigtigt, at du løbende udarbejder dit kørselsregnskab. Lad det indgå som en fast rutine, når du anvender bilen i erhvervsmæssig sammenhæng. Hav eksempelvis din kørebog liggende i bilen (kan købes på en tankstation), sammen med en kuglepen.«

Et kørselsregnskab består dels af en opgørelse af det kørte kilometerantal og dels af udgifterne forbundet med kørslen, herunder afskrivninger. Når bilen anvendes i kombineret privat og erhvervsregi anbefales det at føre en kørebog.

Hvad forventer skattemyndighederne?

For at opfylde skattemyndighedernes betingelser skal kørebogen føres dagligt med angivelse af:

For at opfylde skattemyndighedernes betingelser skal kørebogen føres dagligt med angivelse af:

  • Kilometertællerens angivelse ved henholdsvis dagens begyndelse og afslutning
  • Dato for kørsel
  • Den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel med angivelse af bestemmelsessteder, samt eventuelle notater, der kan dokumentere regnskabets rigtighed.

Selve kørselsregnskabet skal udfærdiges, så det stemmer med køretøjets kilometertæller. Hvis du ikke har udfærdiget et kørselsregnskab, opgør skattemyndighederne dette efter følgende standarder:

Kørsel mellem hjem og arbejde (2 x kilometerafstand x 188 dage): X km
Kørsel til fritidsbolig (2 x kilometerafstand x 21 dage): Y km
Feriekørsel (eksempelvis på bilferie i Frankrig): Z km
Øvrig kørsel: 8.000 km
Privatkørsel i alt: 8.000+X+Y+Z km

Kilometersatsen for 2014 lyder på kørsel til og med 20.000 km årligt: kr. 3,73
Kørsel ud over 20.000 km årligt: kr. 2,05

Har du yderligere spørgsmål til, hvordan du bør håndtere dit kørselsregnskab, er du velkommen til at kontakte TimeTax på telefon 7023 2222 eller mail timetax@time.dk