Hvad skal årets julegave til medarbejderne være? For de fleste er svaret; Skattefri!

Julen nærmer sig, og hvem elsker ikke at få en gave til højtiden – Især hvis den er skattefri. Er julegaven naturalier – tingsgaver – er den skattefri, hvis den maksimalt koster 800 kr. inkl. Moms. Dog kan julegaven, når der er tale om naturalier koste op til 1.100 kr., uden at medarbejderen skal beskattes af gavens værdi. Det er dog en forudsætning for skattefrihed, at medarbejderen ikke i årets løb har modtaget andre smågaver omfattet af den særlige bagatelgrænse på 1.100 kr.

I 2018 hæves den skattefrie julegave fra arbejdsgiveren ikke og vil derfor stadig lyde på 800 kr, ligesom bagatelgrænsen for personalegoder uændret vil lyde på 1.100 kr.

Julegaver i form af kontanter eller gavekort

Ud over julegavens værdi i kroner og øre er det også vigtigt at være opmærksom på, hvad det er for gaver, du som arbejdsgiver forærer dine medarbejdere.

Kontantgaver er altid skattepligtige, og det er gavekort også. Der er dog den undtagelse, at gaven godt kan gives skattefri, hvis medarbejderen med sit gavekort kan vælge fra en liste med forskellige gaver. Hvis beløbet holder sig inden for beløbsgrænsen og ikke kan byttes til noget andet, kan gavebeviser til bestemte restauranter eller kroophold også gives skattefrit. Gaver i form af kontanter eller gavekort, der sidestilles med kontanter, er A-indkomst og skal derfor med på lønsedlen.

Indberetningspligten

Det er medarbejderenes ansvar at indberette beløbet på årsopgørelen, hvis arbejdsgiveren i løbet af året giver gaver, som samlet set har en værdi, der overskrider 1.100 kr. Arbejdsgiveren skal indberette gaven, hvis det er en kontantgave, eller hvis han har givet en gave, hvor værdien i sig selv overstiger 1.100 kr.