Har du husket at få godtgjort din elafgift?

22.01.2016

Momsregistrerede virksomheder kan sædvanligvis få størstedelen af den elafgift, som de betaler, tilbagebetalt fra SKAT. 
Godtgørelse af elafgift for virksomheder inden for de liberale erhverv, f.eks.  konsulenter, ingeniører, arkitekter, advokater, revisorer m.fl., er dog begrænset.

For udgift til elektricitet, der anvendes til belysning, drift af computere og tekniske anlæg mv., kan der opnås en godtgørelse på 88,1 øre pr. kWh.

Elektricitet, der anvendes til opvarmning, til airconditionering og til el-vandvarmere godtgøres med 50,2 øre pr. kWh.
Hvis elektriciteten anvendes til begge formål, og der ikke sker en måling af hvilken del, der går til procesformål og hvilken del, der anvendes til opvarmning/køling, sker der en fordeling efter en særlig metode. Fordelingsmetoden betyder, at  det som regel kan betale sig at opsætte målere, så godtgørelsen kan ske på basis af det faktiske forbrug.

Det er ikke ubetydelige beløb, der er tale om. Revisor eller anden regnskabsrådgiver bør derfor være opmærksom på, om de har kunder, der har mulighed for godtgørelse, men som af en eller anden grund ikke tidligere har fået godtgørelsen.  Man kan kun anmode om godtgørelse for elafgift 3 år tilbage (fra det tidspunkt hvor man oprindeligt havde været berettiget til godtgørelsen), så jo hurtigere man får kontrolleret muligheden for godtgørelse, jo bedre for kunden.

Elafgiften fremgår af fakturaerne fra forsyningsselskaberne, og godtgørelsen sker over momsangivelserne.