Ændring fra årsopgørelsesordning til udvidet selvangivelse

 

Hvis man ønsker at vælge den udvidede selvangivelse, kan man fra den 3 februar 2017 og frem til 1. marts 2017 anmode om fravalg af årsopgørelsesordningen, hvilket betyder at man skal selvangive i en udvidet selvangivelse, og at fristen for at indsende selvangivelsen udskydes til 2. juli 2017.

 

Hvis man vil skifte selvangivelsestype skal man gøre følgende:

 

Anmodning indsendes på e-mail således:

 

 

 

1.    Log på TastSelv Borger (kundens)

 

2.    Vælg Kontakt

 

3.    Vælg Skriv til SKAT (åbner nyt vindue)

 

4.    Vælg Indkomst og fradrag

 

5.    Vælg Indkomst og fradrag 2015. (Årsopgørelse 2016 er endnu ikke klar)

 

6.    Vælg Udvidet selvangivelse

 

7.    Vælg Ændring af selvangivelsestype

 

8.    Skriv besked

 

 

 

Det bemærkes, at en anmodning om skift af selvangivelsestype kun omfatter et enkelt indkomstår, dvs. at anmodninger indgået til SKAT i perioden 3. februar – 1. marts 2017 kun vil blive ekspederet for indkomståret 2016.

 

Anmodninger, der modtages efter 1. marts 2017 kan ikke imødekommes

 

Fra den 13. marts 2017 frem til den 2. juli 2017 kan man selv skifte til udvidet selvangivelse i TastSelv Borger. Hvis du anvender den udvidede selvangivelse, bliver du omfattet af andre og skærpede bøderegler.