4 spørgsmål til professoren

21.08.2014

I TimeGruppens skatteafdeling TimeTax stilles vi overfor mange forskellige skatte,- og momsmæssige problemstillinger. Rådgivning og løsning varierer, mens følelsen er den samme, når overblik og måske endda besparelse er en realitet.

Nedenfor er 4 skatteeksempler på, hvad TimeGruppens rådgivning har ført med sig:

Spørgsmål 1:

’’SKAT har forhøjet vores skattepligtige indkomster for medarbejderne med ca. kr. 4 mio. – kan det være rigtigt?’’
Resultat: SKATs forhøjelse blev reduceret til ca. kr. 150.000

Spørgsmål 2:

’’SKAT har forhøjet vores virksomhedsindkomst med kr. 300.000 – kan det være rigtigt?’’
Resultat: SKATs forhøjelse blev reduceret til kr. 50.000

Spørgsmål 3:

’’Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg er skattepligtig i Danmark og derfor skal beskattes af indtægter på mere end kr. 2 mio.’’
Resultat: Kunden fik ret i sin formodning og er ikke skattepligtig i Danmark.

Spørgsmål 4:

’’SKAT vil ikke godkende vores fradrag for rejseudgifter med standardsatser. Vi har opgivet kr. 50.000 i fradrag, men SKAT vil nedsætte det til kr. 0 ’’
Resultat: Efter klagebehandling til Skattenævnet fik vores kunde medhold og genvandt sit fradrag på kr. 50.000