Refusion af parkeringsafgifter og samtidig skattefri befordringsgodtgørelse genindføres

28.10.2016

Fornuften hos SKAT ser ud til at have sejret
Vi har redegjort for, at SKAT fra 1. januar 2016 ved en tekstændring i den juridiske vejledning fik indført, man som lønmodtager ikke kan få refunderet parkeringsudgifter samtidig med at man modtager skattefri kørselsgodtgørelse. 

Det ser ud til, at SKAT er kommet til fornuft, idet SKAT har udsendt et udkast til et styresignal, hvor muligheden for at få refunderet parkeringsudgifter og modtage skattefri kørselsgodtgørelser genindføres. Herunder at det sikres, at de personer, der har gjort, som angivet i den juridisk vejledning får mulighed for efterfølgende at få både parkeringsudgifter refunderet og skattefri kørselsgodtgørelse. Læs mere her.

OBS: Selvstændige kan fortsat ikke fratrække parkeringsudgifter, hvis den erhvervsmæssige kørsel fratrækkes med Skatterådets satser.

Det endelige styresignal forventes udsendt omkring 1. november 2016

Vores bemærkninger: Vi forstår ikke, at der ikke er større sikkerhed for, at indholdet i den juridiske vejledning også svarer til, hvad der er gældende ret og praksis.
Vi ved, at mange virksomheder, der gerne vil følge reglerne, har ændret sin procedure på baggrund af den ændrede tekst i den juridiske vejledning. Disse virksomheder kan nu – helt unødvendigt – ændre procedure tilbage til det, der i flere år har været gældende. Vi må opfordre til at SKAT, hvis SKAT fortsat mener, at den juridiske vejledning skal være troværdig, sørger for at gennemarbejde ændringer, der bryder med en hidtidig praksis.