Konvertible gældsbreve

28.10.2016

En mulighed for at få fradrag for tab, der ellers ikke kan fratrækkes, hvis selskabet går konkurs

Vi har i den seneste tid fået flere henvendelser om konvertible gældsbreve og obligationer, herunder om allerede eksisterende fordringer kan ændres til en konvertibel fordring.

Da der er nogle ganske restriktive betingelser for, hvordan man strikker løsningen sammen, er vi i gang med at undersøge, hvilke selskabsretlige og skattemæssige krav, der skal opfyldes for at løsningen er holdbar overfor SKAT og Erhvervsstyrelsen.

Vi vil senere komme med yderligere informationer, men allerede nu kan vi oplyse, at løsningen kun kan benyttes, hvis stiftelsen af konvertible fordringer sker, mens selskabet er sundt og levedygtigt. Løsningen kan ikke benyttes, når selskabet allerede er nødlidende.