Udenlandske medarbejdere og SKAT!

21.05.2016

I TimeTax ser vi meget ofte, at virksomheder beskæftiger udenlandsk arbejdskraft.
Det kan være i gennem en udenlandsk arbejdsgiver, eller det kan være direkte ansættelse.
Arbejdsforholdet kan vare i kortere eller længere perioder. Vi ser det bl.a. ved store byggeprojekter.

Skattemæssigt kan dette give nogle udfordringer, hvilket vi har kortlagt i stort set alle detaljer ved et gennemgående spørgeskema.

En person, der arbejder i Danmark, kan skattemæssigt behandles på 4 forskellige måder. Dette betyder, at der stilles krav til både medarbejderen og arbejdsgiveren for at være sikker på at overholde reglerne.
Endvidere kan det konkrete ansættelsesforhold betyde, at medarbejderen kan få skattefri godtgørelser eller fradrag i den danske indkomst.

Medarbejderens skatteforhold afhænger af mange faktorer, men bl.a. af arbejdsgiverens forhold til det danske skattesystem.

Fejlagtig registrering i skattesystemet kan efterfølgende betyde store efterbetalinger  for både medarbejder og arbejdsgiver.

Vi vil derfor anbefale, at man hver gang man støder på udenlandske medarbejdere i Danmark, undersøger de skattemæssige forhold i det konkrete tilfælde eller søger rådgivning.