Kommentar til domme fra Østre Landsret om fradrag for lønudgifter

21.05.2016

Østre Landsret har i 2 nye domme givet SKAT medhold i, at lønninger til afgivelse af bud på en anden virksomhed, undersøgelser før købet m.v. ikke er fradragsberettiget.

Der var tale om et pengeinstitut, der i forbindelse med finanskrisen gav tilbud på overtagelse af nødlidende pengeinstitutter.
Pengeinstituttet anvendte sit eget personale til undersøgelser, forhandlinger etc.

Landsskatteretten konkluderer, at lønningerne til denne aktivitet ikke er en driftsudgift, men en udgift, der ”har til formål at tilvejebringe et nyt indkomstgrundlag”, hvorved udgiften ikke er fradragsberettiget.
Dette er en skærpelse af en mangeårig praksis.

Det betyder f.eks. at hvis en hotelejer eller restaurationsejer vil udvide med køb af et nyt hotel eller restauration, skal man opgøre, hvor meget løn, der anvendes af det nuværende personale i forbindelse med handlen.
Det kan være løn til direktøren for forhandlinger, løn til økonomipersonalet til beregninger af budget og økonomi, køkkenchefens vurdering af muligheder i den nye forretning etc.

Det er ganske urimeligt med den nye praksis, da det efter min mening vil kunne stoppe nye aktiviteter.
Måske bliver handlen slet ikke til noget – men den del af lønudgifterne, der er anvendt vil stadig ikke være fradragsberettiget.

Organisationer og andre bør lægge pres på politikerne for at få ændret lovgivningen.