Betingelser

Betaling

Kursusgebyret skal indbetales senest 4 uger inden kursustidspunktet, medmindre andet fremgår af fakturaen.

 

Framelding/overflytning

Det er muligt at foretage framelding af kursusdeltagelse eller flytte over til et nyt kursus vederlagsfrit indtil 4 uger inden kurset, medmindre andet er anført på fakturaen.

Ønsker man at annullere sin kursus deltagelse eller flytte over til et nyt kursus senere end 4 uger inden kurset, beregnes et gebyr på 50 % af kursusprisen, dog 100 % hvis framelding/overflytning sker senere end 2 uger før kurset.

 

Aflysning

Vi forbeholder sig retten til at aflyse et kursus, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilmeldte kursusdeltagere. Ved aflysning refunderes det indbetalte kursusgebyr.