Aktuel skat og moms 2019 - 2020. 2 dages kursus, Glostrup.

22-01-2020
9:00-16:00
Materialer fremsendes inden kurset pr. email.
Pris Kr. 4975.- + moms. Inklusive fortæring og materialer.
Hotel Glostrup Park, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.
Indhold

Aktuel skat og moms 2019 – 2020

Vil du opdateres på ny lovgivning og praksis?

Hvert år vedtages nye skatte- og momslove. 2019 er nok ingen undtagelse. Der er allerede vedtaget flere love i foråret, og der vil helt sikkert blive fremsat flere love i efteråret, når en eventuelt ny regering tiltræder. Hvis den nuværende regering fortsætter, ligger der en mægnde forslag til vedtagelse. Vedtagelsen af Finansloven vil helt sikkert også udmønte sig i nye love.

Endvidere sker der rigtig mange praksisændringer hos Skatte- og Gældsstyrelsen med ofte store konsekvenser. Disse områder vil vi komme ind på i løbet af kurset.

På moms- og afgiftsområdet kommer der flere og flere ændringer og det bliver vanskeligere og vanskeligere.

Alle disse ændringer bliver gennemgået med en praktisk vinkel.

FORMÅL:

Hovedvægten bliver lagt på at sikre deltagerne en praktisk viden til anvendelse i dagligdagen.

MÅLGRUPPE:

Revisorer og assistenter, der arbejder med skat og moms.

Andre, der arbejder med skat og moms.

 INDHOLD:

- Nye love

- Ny praksis

- Afgørelser af væsentlig betydning