Omstrukturering

TimeTax rådgiver i spørgsmål om generationsskifte og omstruktureringer. Vi analyserer virksomheden og dens behov - ofte i samarbejde med virksomhedens egen revisor - for at finde den optimale økonomiske og skattemæssige løsning for parterne.

 

 

Omstruktureringer i organisationen

Når en virksomhed har bestået i en årrække, så vil der ofte være behov for at se på virksomhedens organisation.

Hvis der er tale om en personligt drevet virksomhed, rådgiver vi om fordele ved, at virksomheden evt. omdannes til selskab. Om omdannelsen skal ske som en skattefri virksomhedsomdannelse eller om man skal omdanne efter de almindelige afståelsesprincipper.

Hvis der er tale om en virksomhed, der drives i selskabsform, så rådgiver vi om eventuelle fordele ved at splitte selskabets aktiviteter op i flere selskaber (spaltninger) og om det kan/skal gøres som skattefri spaltning eller som en normal afståelse.

Vi rådgiver også om de skattemæssige konsekvenser ved sammenlægninger af selskaber og om sammenlægningen bør ske som en skattefri fusion.

Vi rådgiver også gerne i forbindelse med etablering af en holdingkonstruktion.

Se TimeTax' øvrige kompetencer