I TimeTax ved vi, hvad det vil sige at drive virksomhed. Vi har den nødvendige indsigt og erfaring til at kunne rådgive kunder om mange forhold, heriblandt moms.

TimeTax tilbyder rådgivning på alle moms- og afgiftstekniske områder, og vores momseksperter er i besiddelse af stor faglig kompetence og praktisk erfaring.

TimeTax yder ligeledes assistance i forbindelse med tvister om afregning af moms og afgifter mv.

 

 

Momssager

TimeTax rådgiver også i forbindelse med momssager. Momssager kan være vanskelige at få igennem ’systemet’, og det er derfor vigtigt, at sagen gribes rigtigt an fra begyndelsen. Ellers risikerer man i sidste ende at tabe sagen.

 

 

Dækning af omkostninger og fradrag ved skattesager

For personer kan der kun opnås godtgørelse af rådgiverudgifter afholdt i forbindelse med klage til Skatteankenævn, Landsskatteret og domstole.

For selskaber kan udgifterne fratrækkes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. Der ydes ikke omkostningsgodtgørelse.

 

 

Tilbagesøgning af moms

Virksomheder i Danmark kan anmode om tilbagesøgning af moms betalt i andre lande. Det er ofte omkostninger så som brandstof, overnatninger eller restaurantbesøg der tilbagesøges.

Det er en forudsætning at virksomheden ikke er momsregistreret i det land, hvori udgiften af afholdt. Yderligere er det et krav, at omkostningerne skal være afholdt som led af virksomhedens momspligtige aktiviteter. Til sidst skal alle omkostninger kunne dokumenteres og i nogle lande skal fakturaer vedhæftes tilbagesøgningen.

Der er ikke en fast vejledning for tilbagesøgning af moms i alle EU lande. Det er det enkelte EU lands regler der bestemmer, hvilke momsudgifter der kan tilbagesøges. Ligesom det er de enkelte EU landes beløbsgrænser der er gældende. Ofte skal momsen være over 400 euro pr. kvartal eller 50 euro årligt.

Tilbagesøgning af moms skal gøres via TastSelv Erhverv på SKATs hjemmeside.  Herefter fremsender SKAT ansøgningen til de nationale myndigheder i de andre EU lande.

Det er de nationale myndigheder der afgør om din virksomhed opfylder kravene til tilbagesøgning.

Ansøgningen skal være indsendt til SKAT inden 30. september det følgende kalender år.

TimeTax tilbyder assistance i forbindelse med tilbagesøgninger til danske og international virksomheder.

 

Moms og afgiftsgennemgang

Indenfor moms og afgifter kommer der hele tiden nye regler eller retspraksis, der ændrer området. TimeTax oplever at virksomheder ofte betaler for meget eller for lidt i moms eller afgifter. Derfor kan det være, at din virksomhed vil have godt af en gennemgang af sin håndtering af moms og afgifter.

En moms- og afgiftsgennemgang er en service, der sætter din virksomhed i fokus, hvilket potentielt kan styrke din virksomheds risikoprofil og optimere dens moms- og afgiftsbetalinger. TimetTax’ professionelle rådgivere gennemgår alle hjørner af din virksomhed, hvilket resulterer en ajourføring af virksomhedens moms og afgifter.

Handleplan
Gennemgangen af moms og afgifter vil starte med et besøg hos din virksomhed. Besøgets varighed afhænger af virksomheds størrelse og kompleksitet. Det giver os et billede af din virksomheds nuværende moms- og afgiftssituation, med et praktisk kendskab til virksomhedsmiljø og udfordringer. Det sikrer at vi ikke overser en produktionsgang, der kan optimere eller stabilisere dine afgiftsbetalinger.

Efter besøget vil din virksomhed modtage en tilbagemelding på kvaliteten af moms– og afgiftsarbejdet, og med relevante løsningsmodeller og anbefalinger der sikrer din virksomheds rigtige håndtering af moms– og afgiftsbetalinger.

 


Se TimeTax' øvrige kompetencer